Hỗ trợ trực tuyến
Sales 1 - Ms Mai

Tel/Zalo/Viber: 0987820002
Email: tisvn1@gmail.com
Sales 2 - Mr Đức

Tel/Zalo/Viber: 0988323035
Email: duc@tisvn.com

Tìm Kiếm

Điều kiện tìm kiếm

Tìm kiếm:

Sản phẩm thỏa điều kiện tìm kiếm

Hiển thị: Danh sách / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Khớp nối H1
H1, H-1, H-1 màu trắng, H1 màu đen, khớp nối H1, khớp nối kim loại H1, JY-1, JY1,  W1, WJ-1S..
0 Đ
Trước Thuế: 0 Đ
Khớp nối HJ-1 màu trắng
H1, H-1, HJ-1, khớp nối HJ1, khớp nối kim loại HJ1, HJ1 màu trắng, JY-1, JY1, JYJ1, JYJ-1, W1, WJ..
0 Đ
Trước Thuế: 0 Đ
Ống nhôm
Công ty TNHH TIS Việt Nam chuyên cung cấp các loại ống nhôm, khớp nối nhôm và phụ kiện lắp ghép ố..
0 Đ
Trước Thuế: 0 Đ
Bàn thao tác 2
Bàn thao tác, giá kệ, xe đẩy, vật tư, khu công nghiệp, băng tải, chống tĩnh điện, ống thép bọc nh..
0 Đ
Trước Thuế: 0 Đ
Khớp nối H2
H-2, H2, khớp nối kim loại H2, khớp nối H2, H2 màu trắng, H2 màu đen, JY-2, JY2, W2, WJ-2S, G2-S ..
0 Đ
Trước Thuế: 0 Đ
Khớp nối HJ-1 màu đen
H1, H-1, HJ-1, khớp nối HJ1, khớp nối kim loại HJ1, HJ1 màu đen, JY-1, JY1, JYJ1, JYJ-1, W1, WJ-1..
0 Đ
Trước Thuế: 0 Đ
Ống nhôm 2
Công ty TNHH TIS Việt Nam chuyên cung cấp các loại ống nhôm, khớp nối nhôm và phụ kiện lắp ghép ố..
0 Đ
Trước Thuế: 0 Đ
Bàn thao tác 3
Bàn thao tác, giá kệ, xe đẩy, vật tư, khu công nghiệp, băng tải, chống tĩnh điện, ống thép bọc nh..
0 Đ
Trước Thuế: 0 Đ
Khớp nối H3
H-3, H3, H3 màu trắng, H3 màu đen, JY-3, JY3, khớp nối H3, khớp nối kim loại H3, W3, WJ-3S, G-3S ..
0 Đ
Trước Thuế: 0 Đ
Khớp nối HJ-2 màu trắng
H2, H-2, HJ-2, khớp nối HJ2, khớp nối kim loại HJ2, HJ2 màu trắng, JY-2, JY2, JYJ2, JYJ-2, W2, WJ..
0 Đ
Trước Thuế: 0 Đ
Bàn thao tác 4
Bàn thao tác, giá kệ, xe đẩy, vật tư, khu công nghiệp, băng tải, chống tĩnh điện, ống thép bọc nh..
0 Đ
Trước Thuế: 0 Đ
Khớp nối H4
H-4, H4, khớp nối H4, khớp nối kim loại H4, H4 màu trắng, H4 màu đen, JY-4, JY4, W4, WJ-4S, G-4S ..
0 Đ
Trước Thuế: 0 Đ
Khớp nối HJ-2 màu đen
H2, H-2, HJ-2, khớp nối HJ2, khớp nối kim loại HJ2, HJ2 màu đen, JY-2, JY2, JYJ2, JYJ-2, W2, WJ-2..
0 Đ
Trước Thuế: 0 Đ
Bàn thao tác 5
Bàn thao tác, giá kệ, xe đẩy, vật tư, khu công nghiệp, băng tải, chống tĩnh điện, ống thép bọc nh..
0 Đ
Trước Thuế: 0 Đ
Khớp nối H5
H-5, H5, H5 màu trắng, H5 màu đen, JY-5, JY5, khớp nối H5, khớp nối kim loại H5, W5, WJ-5S, G-5S ..
0 Đ
Trước Thuế: 0 Đ
Khớp nối HJ-3 màu trắng
H3, H-3, HJ-3, khớp nối HJ3, khớp nối kim loại HJ3, HJ3 màu trắng, JY-3, JY3, JYJ3, JYJ-3, W3, WJ..
0 Đ
Trước Thuế: 0 Đ
Khớp nối nhôm A-H1
Khớp nối nhôm A-H1 ..
0 Đ
Trước Thuế: 0 Đ
Bàn thao tác 6
Bàn thao tác, giá kệ, xe đẩy, vật tư, khu công nghiệp, băng tải, chống tĩnh điện, ống thép bọc nh..
0 Đ
Trước Thuế: 0 Đ
Khớp nối H6
H-6, H6, H6 màu trắng, H6 màu đen, JY-6, JY6, khớp nối H6, khớp nối kim loại H6, W6, WJ-6S, G-6S ..
0 Đ
Trước Thuế: 0 Đ
Khớp nối HJ3 màu đen
H3, H-3, HJ-3, khớp nối HJ3, khớp nối kim loại HJ3, HJ3 màu đen, JY-3, JY3, JYJ3, JYJ-3, W3, WJ-3..
0 Đ
Trước Thuế: 0 Đ
Khớp nối nhôm A-H2
Khớp nối nhôm A-H2 ..
0 Đ
Trước Thuế: 0 Đ
Bàn thao tác 7
Bàn thao tác, giá kệ, xe đẩy, vật tư, khu công nghiệp, băng tải, chống tĩnh điện, ống thép bọc nh..
0 Đ
Trước Thuế: 0 Đ
Khớp nối H7
H7, H-7, H7 màu trắng, H7 màu đen, JY-7, khớp nối H7, khớp nối kim loại H7, W7, WJ-7S, G-7S Kh..
0 Đ
Trước Thuế: 0 Đ
Khớp nối HJ-4 màu trắng
H4, H-4, HJ-4, khớp nối HJ4, khớp nối kim loại HJ4, HJ4 màu zinc, JY-4, JY4, JYJ4, JYJ-4, W4, WJ-..
0 Đ
Trước Thuế: 0 Đ
Khớp nối nhôm A-H3
Khớp nối nhôm A-H3 ..
0 Đ
Trước Thuế: 0 Đ
Bàn thao tác 8
Bàn thao tác, giá kệ, xe đẩy, vật tư, khu công nghiệp, băng tải, chống tĩnh điện, ống thép bọc nh..
0 Đ
Trước Thuế: 0 Đ
Khớp nối HJ-4 màu đen
H4, H-4, HJ-4, khớp nối HJ4, khớp nối kim loại HJ4, HJ4 màu đen, JY-4, JY4, JYJ4, JYJ-4, W4, WJ-4..
0 Đ
Trước Thuế: 0 Đ
Khớp nối nhôm A-H4
Khớp nối nhôm A-H4 ..
0 Đ
Trước Thuế: 0 Đ
Bàn thao tác 9
Bàn thao tác, giá kệ, xe đẩy, vật tư, khu công nghiệp, băng tải, chống tĩnh điện, ống thép bọc nh..
0 Đ
Trước Thuế: 0 Đ
Khớp nối HJ-5 màu trắng
H5, H-5, HJ-5, khớp nối HJ5, khớp nối kim loại HJ5, HJ5 màu trắng, JY-5, JY5, JYJ5, JYJ-5, W6, WJ..
0 Đ
Trước Thuế: 0 Đ
Khớp nối nhôm A-H5
Khớp nối nhôm A-H5 ..
0 Đ
Trước Thuế: 0 Đ
Khợp nối nhựa PJ - 9
Các khớp nối nhựa PJ - 9 (với kết nối dán) là một sự thay thế cho các khớp nối kim loại. Phạm vi ..
0 Đ
Trước Thuế: 0 Đ
Khớp nối H10
H-10, H10, khớp nối H10, khớp nối kim loại H10, H10 màu trắng, H10 màu đen, JY-10, JY10, W10, WJ-..
0 Đ
Trước Thuế: 0 Đ
Khớp nối HJ-5 màu đen
H5, H-5, HJ-5, khớp nối HJ5, khớp nối kim loại HJ5, HJ5 màu đen, JY-5, JY5, JYJ5, JYJ-5, W6, WJ-5..
0 Đ
Trước Thuế: 0 Đ
Khớp nối nhôm A-H6
Khớp nối nhôm A-H6 ..
0 Đ
Trước Thuế: 0 Đ
Khợp nối nhựa PJ-10
Các khớp nối nhựa PJ - 10 (với kết nối dán) là một sự thay thế cho các khớp nối kim loại. Phạm vi..
0 Đ
Trước Thuế: 0 Đ
Khớp nối HJ-6 màu trắng
H6, H-6, HJ-6, khớp nối HJ6, khớp nối kim loại HJ6, HJ6 màu trắng, JY-6, JY6, JYJ6, JYJ-6, W6, WJ..
0 Đ
Trước Thuế: 0 Đ
Khớp nối nhôm A-H9
Khớp nối nhôm A-H9 ..
0 Đ
Trước Thuế: 0 Đ
Khớp nối HJ-6 màu đen
H6, H-6, HJ-6, khớp nối HJ1, khớp nối kim loại HJ6, HJ6 màu đen, JY-6, JY6, JYJ6, JYJ-6, W6, WJ-6..
0 Đ
Trước Thuế: 0 Đ
Khớp nối nhôm A-H11
Khớp nối nhôm A-H11 ..
0 Đ
Trước Thuế: 0 Đ
Khớp nối H14A
H-14A, H14A, H14A màu trắng, H14A màu đen, JY-14A, JY14A, khớp nối H14A, khớp nối kim loại H14A, ..
0 Đ
Trước Thuế: 0 Đ
Khớp nối HJ-7 màu trắng
H7, H-7, HJ-7, khớp nối HJ7, khớp nối kim loại HJ7, HJ7 màu trắng, JY-7, JY7, JYJ7, JYJ-7, W7, WJ..
0 Đ
Trước Thuế: 0 Đ
Khớp nối nhựa PJ-13
Các khớp nối nhựa PJ - 13 (với kết nối dán) là một sự thay thế cho các khớp nối kim loại. Phạm vi..
0 Đ
Trước Thuế: 0 Đ
Khớp nối H14B
H-14B, H14B, H14B màu trắng, JY-14B, JY14B, khớp nối H14B, khớp nối kim loại H14B, W14B, WJ-14S, ..
0 Đ
Trước Thuế: 0 Đ
Khớp nối HJ-7 màu đen
H7, H-7, HJ-7, khớp nối HJ7, khớp nối kim loại HJ7, HJ7 màu đen, JY-7, JY7, JYJ7, JYJ-7, W7, WJ-7..
0 Đ
Trước Thuế: 0 Đ
Khớp nối H16
H-16, H16, H16 màu trắng, H16 màu đen, JY-16, JY16, khớp nối H16, khớp nối kim loại H16, W16, WJ-..
0 Đ
Trước Thuế: 0 Đ
Khớp nối H21A
H-21A, H21A, H21A màu trắng, H21A màu đen, khớp nối H21A, khớp nối kim loại H-21A, khớp nối H-21A..
0 Đ
Trước Thuế: 0 Đ
Khớp nối H21B
H-21B, H21B, H21B màu trắng, H21B màu đen, khớp nối H21B, khớp nối kim loại H-21B, W21B, khớp nối..
0 Đ
Trước Thuế: 0 Đ
Khớp nối HJ-10 màu trắng
H10, H-10, HJ-10, khớp nối HJ10, khớp nối kim loại HJ10, HJ10 màu trắng, JY-10, JY10, JYJ10, JYJ-..
0 Đ
Trước Thuế: 0 Đ
Khớp nối HJ-10 màu đen
G-10S,H-10,H10,HJ-10,HJ10 màu đen,JY-10,JY10,JYJ-10,JYJ10,khớp nối HJ10,khớp nối kim loại HJ10,W1..
0 Đ
Trước Thuế: 0 Đ